HubSpot CRM & Inbound Marketing Insights

CRM implementeren met succes

crm implementeren met succes

CRM kan een organisatie vele voordelen brengen mits succesvol geïmplementeerd. Sommige bedrijven geven enorme bedragen uit om een CRM-oplossing te implementeren, maar trekken de stekker er uit wanneer resultaten uitblijven. CRM implementeren is niet iets wat je zomaar doet, en levert pas de beloofde voordelen wanneer de voorbereiding en uitvoering van het project zorgvuldig onder handen zijn genomen. 

In dit blogartikel vertel ik je over de mogelijke oorzaken van mislukte CRM-implementaties en schrijf ik over hoe je van een CRM-implementatie en succes kan maken. Klik hieronder om direct naar een onderdeel van de tekst te gaan:

Waarom mislukken sommige CRM-implementaties?

Er zijn vele redenen die de invoering van technologie kunnen laten mislukken. Terugkijkend waren analisten en de industrie het erover eens, dat de belangrijkste oorzaak van het falen van CRM was dat veel organisaties eenvoudigweg de enorme impact niet overzagen van de veranderingen die CRM teweeg bracht in hun bedrijf. Evenmin wisten ze hoe hun mensen erbij te betrekken en een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

In veel gevallen was het succes alleen aan de technologie opgehangen en werd er weinig aandacht besteed aan leiderschap, het analyseren van zakelijke processen, of aanpassingen in het management. 

Sindsdien is de industrie gerijpt. Onze kennis omtrent het implementeren van CRM heeft een lange weg afgelegd.

Er zijn drie stappen die essentieel zijn voor CRM-planning en die bijdragen aan het succesvol implementeren van CRM. Tegenwoordig begrijpen de verantwoordelijken voor CRM-projecten dat ze leadership buy-in nodig hebben, dat bedrijfsprocessen opnieuw ontworpen moeten worden en er behoefte is aan veranderingsmanagement. De drie belangrijkste gebieden ter voorbereiding op CRM focussen op:

 1. Oprichting van een CRM-projectleiding;
 2. Analyseren van bedrijfsprocessen;
 3. Veranderingsmanagement.

Besteed aandacht aan deze drie stappen zodat je je organisatie zo weet te positioneren dat je succes hebt met de CRM technologie-implementatie.

1. Oprichting van een CRM-projectleiding

Het implementeren van CRM-processen en de technologieën die hen ondersteunen is een belangrijk bedrijfsproces wat, ongeacht de grootte, resulteert in vele fundamentele veranderingen in de manier waarop zaken wordt gedaan.

Als gevolg hiervan is het essentieel dat een of meerdere topmanagers het initiatief leiden, anders kan jouw CRM-programma op grote struikelblokken stuiten zoals:

 • gebrek aan financiële steun;
 • slechte coördinatie tussen de diensten;
 • interne machtsstrijden.

Zonder ondersteuning van het senior-management voor jouw CRM-project zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn de noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie door te voeren. En een succesvolle CRM-acceptatie is essentieel bij het implementeren van CRM. 

New Call-to-Action

Krachtige uitvoerende ondersteuning

De CRM-voortrekkers, waaronder de leidinggevenden van verkoop, marketing en service, presenteren de business case aan andere leidinggevenden, stellen voldoende financiering ter beschikking en bemiddelen bij de veranderingen. Omdat CRM effect heeft op processen en werknemers in veel verschillende delen van een organisatie, waaronder verkoop, marketing, klantenservice, operations en IT, heb je leidinggevenden nodig, die door de bomen het bos nog kunnen zien en begrijpen wat zinvol is voor de organisatie als geheel en niet voor slechts een enkele afdeling.

Steun binnen verschillende afdelingen

De volgende stap is het instellen van een multifunctioneel team van mensen die zowel de planning als de implementatie gaan begeleiden in het team van de CRM-projectgroep. De meest succesvolle CRM-implementaties worden ondersteund door meerdere seniors en zijn effectief omdat ze zorgen voor een completer begrip van de huidige processen en in staat zijn tot het formuleren van betere algemene doelstellingen. Gezamenlijk heeft dit team de strategische invloed die nodig is om veranderingen door de gehele organisatie door te voeren.

De CRM-projectgroep moet actieve senior-vertegenwoordigers bevatten van elke afdeling, die door het nieuwe systeem beïnvloed wordt, waaronder:

 • Verkoop;
 • Marketing;
 • Klantenservice;
 • Klantenondersteuning;
 • Operations;
 • IT;
 • Financiën.

Tenzij iemand in jouw organisatie een expert is op het gebied van CRM-projectmanagement dien je te overwegen om een externe consultant in te huren met ervaring in het plannen en implementeren van CRM-oplossingen en hem tot belangrijk lid van het team benoemen.

De juiste consultant zal een schat aan specifieke expertise meebrengen op het gebied van CRM-implementatie en effectiviteit. Naast deze expertise zal een externe consultant, als outsider, voor een waardevol perspectief kunnen zorgen zonder de bevooroordeling of de geschiedenis die de interne medewerkers in zouden kunnen brengen.

Verantwoordelijkheden van het team

Het team zal zich in moeten zetten om van het vooropgestelde plan een succesvolle CRM-implementatie te maken. Een goed team begrijpt de strategische en menselijke gevolgen van procesveranderingen, evenals het logistieke traject. Het CRM-team zal gezamenlijk realistische en meetbare projectdoelen en doelstellingen dienen te creëren en documenteren.

Een CRM-implementatie is van invloed op de individuele taken en gedragingen en zal de manier waarop de organisatie samenwerkt met zijn klanten veranderen. De eerste taak van het team is om het project van de CRM-implementatie intern in kaart te brengen. Het team moet het project zijn geloofwaardigheid geven en het belang ervan voor het bedrijf benadrukken door het verstrekken van informatie over de doelen en de voordelen daarvan voor de hele organisatie.

Projecteisen en doelstellingen

Het team ontwikkelt de zakelijke CRM-doelstellingen en dient te bestaan uit mensen, die het mandaat begrijpen en verantwoordelijk zijn voor de winstgevendheid van de onderneming. Deze doelstellingen moeten voor de verdere planning worden getekend door de leidinggevende.

Manage de verwachtingen van de leiding

De projectmanager en het CRM-team gaan de leidinggevende op de hoogte houden ten aanzien van hun verwachtingen betreffende projectplanningen, budgetten en metriek.

Verwijder barrières binnen de organisatie

Wanneer de vragen omtrent eigendom, meningsverschillen of strategische agenda's de voortgang belemmeren is het team verantwoordelijk voor het elimineren ervan of te begrijpen hoe het de projectdoelen zal beïnvloeden.

Bepaal de maatstaven tot succes

Bij het vaststellen van de doelstellingen van het project door het team moet elk doel meetbare resultaten geven en drempelwaarden hebben die het succes van de CRM implementatie bepalen. Het inbouwen van belangrijke indicatoren voor elk doel helpt het team om gaande het proces prioriteiten te kunnen stellen ten aanzien van de implementatietactieken. Zo ziet het team ook de voortgang naar de doelen.

Stappenplan richting een solide CRM-leiding
 • Maak een lijst van afdelingen of groepen binnen de organisatie, die door de CRM-implementatie beïnvloed zullen worden.
 • Maak een lijst met personen in deze groepen waarvan je het gevoel hebt dat ze een positieve bijdrage aan een CRM-team kunnen leveren.
 • Bespreek het CRM-project met deze personen om hun belangstelling en betrokkenheid te peilen.
 • Als je niet de projectverantwoordelijke van het CRM-implementatieproject bent, zorg dan dat je dit bespreekt met de projectverantwoordelijke en zoek een buy-in.
 • Overleg met implementatiespecialisten van Systony over jouw project, en doe een beroep op hun deskundige CRM consultancy-vaardigheden bij het plannen van jouw CRM-implementatie.
projectplanning CRM

2. Analyseren van bedrijfsprocessen

De volgende stap in het succesvol plannen van een CRM-implementatie is het evalueren van bestaande bedrijfsprocessen en het lokaliseren van mogelijkheden voor verbetering, die de efficiency en prestaties van het personeel verhogen of zorgen voor een betere klantervaring. Het uitvoeren van een gedegen zakelijke analyse, voordat je nieuwe systemen ontwerpt, is essentieel voor een succesvolle CRM-implementatie.

Hoe verlopen de huidige processen?

Om te beginnen; documenteer bestaande klantgerichte bedrijfsprocessen. De lijst met processen kan zeer uitgebreid zijn en onder andere bevatten: marketingcampagnes, lead-verwerking, verkoop-pijplijn, management, het aanmaken van een account, facturering, klantenservice case registratie, tijdregistratie en teruggaveprocedures (RMA).

Om deze processen te documenteren dienen een business-analist en de leden van het CRM-team besprekingen te houden met de belangrijkste vertegenwoordigers van alle betrokken afdelingen. Het team zou ook moeten overwegen om met mensen te praten uit groepen die geen directe interacties met klanten onderhouden, bijvoorbeeld logistiek, productie, engineering en assemblage.

Deze groepen profiteren van de toegang tot het CRM-systeem, of denken mee over hoe het systeem behulpzaam kan zijn in de bevordering van de verkoop en hoe marketing- en servicemedewerkers efficiënter kunnen werken. Bijvoorbeeld; als verkoopmedewerkers toegang krijgen tot technische tekeningen kunnen ze sneller en gemakkelijker vragen van klanten beantwoorden zonder eerst contact te hoeven leggen met collega's van werktuigbouw.

Deze afdeling zou tekeningen kunnen scannen en aan het klantenbestand in het CRM-systeem linken, zodat de verkoopmedewerkers ze zelf op kunnen halen. Daarmee verbeteren ze de dienstverlening en verminderen de werkdruk op afdeling werktuigbouw.

Praten met potentiële gebruikers is ook behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in hoe ze tegenover bestaande processen en systemen staan. Zijn ze efficiënt? Hoe kunnen ze worden verbeterd? Kunnen er stappen worden geëlimineerd? Het zal de tekortkomingen in de bestaande processen naar boven brengen, zodat ze verbeterd kunnen worden in het nieuwe plan.

Het doorvoeren van verbeteringen

Als je bestaande processen documenteert, wijs dan aan elk proces een waarde toe. Dit zal helpen om sommige processen af te stoten of ze juist te behouden en verfijnen in het nieuwe systeem. Bepaal of voor elke bedrijfsproces het volgende geldt:

 • Noodzakelijk;
 • Relevant en nuttig;
 • Op basis van gedocumenteerde effectiviteit?

Of wordt het gewoon op die manier gedaan omdat niemand wil veranderen? Als je eenmaal elk bedrijfsproces hebt gedefinieerd en gecategoriseerd, kun je beginnen het naar jouw wensen voor het nieuwe systeem te modelleren.

Lees meer over de specifieke functionaliteiten van het CRM-systeem

Moderne CRM-oplossingen zijn zeer functioneel. Besteed voorafgaand aan jouw CRM-implementatie wat tijd aan het leren kennen van de geselecteerde CRM-technologie.

Breng de eigenschappen en functionaliteiten van de software in kaart ten aanzien van de huidige en geplande bedrijfsprocessen. Als je je verdiept in de software zul je beter begrijpen hoe je deze aan kunt passen aan je behoeften. Noteer beslist ook de punten waar de software je huidige processen niet ondersteunt.

Moet de software veranderen, of het proces? Als de software aanpassing vereist, moet er een lijst met wijzigingen uit dit proces tevoorschijn komen. Als een proces verandering behoeft, zal een soortgelijke lijst van veranderingen samengesteld moeten worden. 

Pas een gefaseerde aanpak toe voor de implementatie, door het aanwijzen van eigenschappen en functionaliteiten die op de eerste  plaats moeten komen. Baseer de prioriteiten op de doelstellingen die door het team van de CRM-leiding zijn ingesteld. Een gefaseerde aanpak stelt je in staat om snel resultaten te verkrijgen en geeft gebruikers directe, positieve resultaten

Hier vind je een stappenplan die je helpen bij het vinden van een geschikte CRM-software passend bij jouw bedrijf. 

Bepaal rapportage-eisen

Als je weet wat je uit het systeem nodig hebt, is het ten aanzien van de programmering en/of het uit te voeren maatwerk gemakkelijker te bepalen welke velden je nodig hebt en hoe de gegevens gestructureerd moeten worden. Wij raden je aan de rapporten die je momenteel gebruikt te evalueren en na te denken over wat je nodig hebt om toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Bepaal op de gebieden van verkoop, marketing, support, service, etc. welke rapporten je wilt genereren om specifieke zakelijke prestatie-indicatoren te meten. Zet ze in volgorde van belangrijkheid in een lijst. Er kunnen rapporten bijzitten die de grenzen van afdelingen overschrijden. Zet deze ook in een lijst en beoordeel ze op hun mate van belangrijkheid.

Als je deze eenvoudige maar belangrijke stappen zet zal jouw nieuwe CRM betere bedrijfsprocessen weergeven, processen aan laten sluiten op statistieken en werknemers doen begrijpen wat er met het systeem mogelijk is.

Te ondernemen acties om jouw bedrijfsprocessen af te stemmen met CRM
 • Documenteer bestaande processen.
 • Onderzoek gebruikers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van bestaande processen.
 • Beoordeel bestaande processen. Zijn ze relevant? Zijn ze effectief, of bestaan ze alleen maar omdat niemand ze wil veranderen?
 • Lees meer over de CRM-oplossing en breng de eigenschappen en functionaliteiten in verband met de huidige bedrijfsprocessen.
 • Bepaal de vereiste rapporten.
 • Bepaal welke functies en functionaliteit de hoogste prioriteit hebben en op basis van zakelijke doelstellingen het eerst moeten worden ingezet.

business processen CRM

3. Veranderingsmanagement

Het succesvol implementeren van CRM is een grote verandering binnen je organisatie. Veranderingsmanagement is een proces van beïnvloeding van de gevoelens, houdingen en gedragingen van mensen om brede steun voor verandering binnen een organisatie te krijgen. Het gaat in basis over het begrijpen welke invloed veranderingen zullen hebben op het gedrag van individuen en organisaties en het ontwerpen van systemen om mensen te helpen zich aan te passen aan nieuwe bedrijfsprocessen om hen uiteindelijk uit te laten blinken in het gebruik ervan.

Veranderingsmanagement kan het succes of falen van een CRM-project bepalen. Veranderingsmanagement is ook belangrijk omdat CRM van invloed is op elke werknemer die met klanten werkt. De industrie-analisten van Gartner schatten dat 75% van de uitdaging van het bouwen van betere relaties met klanten afhankelijk is van veranderingsmanagement*, niet van technologie.

Om een verandering en dus de CRM implementatie te laten slagen moeten mensen eerst de noodzaak van verandering begrijpen. Zonder actieve buy-in van de werknemers zal geen enkele CRM-oplossing zijn doelstellingen bereiken. CRM-implementaties vereisen een persoonlijke buy-in, relevante opleiding en beoordeling van prestaties. In sommige gevallen kan er een organisatorische herstructurering nodig zijn. Om veranderingen met betrekking tot CRM-technologie te managen:

 • Start het proces aan de top; win eerst management buy-in, laat deze managers daarna werken met hun teams.
 • Bepaal de officiële redenen voor verandering, leg de voordelen van verandering voor de betrokkenen vast.
 • Besteed systematisch aandacht aan menselijke problemen; veel mensen zijn moeilijk te veranderen en er zelfs bang voor. Het is dus belangrijk om die kwesties bloot te leggen en met deze mensen te bespreken.
 • Betrek elk niveau van de organisatie bij het initiatief tot verandering.
 • Ontwikkel een effectieve communicatiestrategie met aandacht voor de organisatiecultuur.

De organisatiecultuur bepaalt hoe mensen in een organisatie met elkaar omgaan, hoe ze leren en hoe ze communiceren. Stel jezelf de vraag of het beter zou zijn om informatie over de CRM te communiceren door het verzenden van e-mails, het houden van vergaderingen, of op een andere manier. Communiceren de managers in jouw bedrijf met hun eigen team, of communiceert de directeur met het hele bedrijf? Een effectieve communicatiestrategie zal rekening houden met de wijze waarop de organisatie verwacht informatie te ontvangen.

Het communiceren van veranderingen

Het topmanagement en vooral degenen die een voortrekkersfunctie hebben dienen het initiatief tot de verandering te nemen, toegewijd te zijn aan het proces en 100% achter de communicatie met hun medewerkers te staan.

Personen wiens werk beïnvloed wordt door het initiatief, moeten begrijpen hoe hun werk zal veranderen, wat er van hen verwacht wordt tijdens de verschillende fasen van het project, hoe hun prestaties zullen worden gemeten en, nog belangrijker, wat het succes en falen van de CRM-implementatie betekent voor hen en hun omgeving.

Het is van cruciaal belang om te communiceren met de medewerkers over hetgeen het bedrijf probeert te bereiken en waarom.

Betrek werknemers

CRM implementeren heeft ook veel invloed op de werknemers binnen je organisatie. Vraag naar de inbreng van werknemers in de fases van de planning om hun betrokkenheid bij het succes van het CRM-project te vergroten. Het ontwikkelen van een CRM-team dat feedback uit alle lagen van de organisatie zoekt zal het programma gemakkelijker intern geaccepteerd kunnen krijgen.

Zet 'gemeentehuis-achtige' ontmoetingen op met potentiële CRM-gebruikers om hen te vragen wat ze verwachten van een CRM-oplossing. Zien ze uit naar het gebruik van een geautomatiseerd CRM-systeem, of maken ze zich zorgen? Door het inzien van de angsten zul je in staat zijn om de werknemers te betrekken bij het systeemontwerp en de verdere projectcommunicatie. Daarnaast zal het CRM-team ook in staat moeten zijn om verwachtingen van gebruikers gedurende het hele project en het traject daarna vast te stellen en te managen.

Maak een communicatieplan

De energie, die de klantgerichte ondernemingen drijft is loyaliteit, betrokkenheid en enthousiasme van de medewerkers. Door aan de werknemers duidelijk te maken hoe de nieuwe CRM-technologie hen zal helpen om op de lange termijn klanten efficiënter van dienst te kunnen zijn en op de korte termijn hun eigen werk effectiever in te kunnen inrichten, kan een organisatie de bereidheid van het personeel om mee te werken aan de verandering verbeteren.

Door toegang tot het CRM op elk niveau van de organisatie te bewerkstelligen is het nodig dat de medewerkers hun individuele acties, die leiden tot het laten werken van de CRM, kunnen waarderen.

Een goed doordacht communicatieplan begint met het enthousiast maken van de medewerkers voor de zakelijke doelstellingen, bijvoorbeeld; het verlenen van betere diensten aan klanten en competitief onderscheidend zijn.

Maak vervolgens duidelijk hoe deze zakelijke doelstellingen kunnen worden bereikt met behulp van CRM-technologie. Wanneer medewerkers begrijpen hoe het nieuwe CRM-systeem de organisatie en het team van dienst kan zijn, zullen zij de reden achter het de CRM-implementatie begrijpen, hetgeen de invoering ervan stimuleert.

De voordelen van CRM moeten zowel rationeel als emotioneel worden uitgewerkt. Veel mensen zouden zich liever identificeren met 'de man in de straat' of de typische klant dan met een abstracte financiële verhouding.

Laat mensen weten wanneer er veranderingen op zullen optreden en houd ze op de hoogte van wijzigingen in de bedrijfsprocessen, implementatie van technische schema's, wanneer ze trainingen kunnen verwachten, en andere veranderingen die hun dagelijkse werkzaamheden mogelijk beïnvloeden.

Trainingen

Geen enkele in CRM-architectuur en -software geïnvesteerd budget zal zomaar resulteren in succes van het project. Zonder passende opleidingen en trainingen in CRM zal het voor de verantwoordelijken moeilijk worden er echt wat van te maken.

CRM-opleidingen moet geen eenmalig gebeuren zijn. Doorlopende trainingen op elk niveau zorgen ervoor dat de organisatorische veranderingen, die essentieel zijn voor een succesvolle CRM-implementatie, worden bereikt. Om van een CRM-project een succes te maken moeten de trainingen ruim voor de lancering beginnen en na de eerste roll-out doorlopend verdergaan.

In het kader van een systeemtraining dienen goede CRM-trainingen te wortelen in de bedrijfsprocessen, zodat mensen met behulp van het nieuwe systeem niet alleen weten hoe ze het moeten gebruiken, maar ook waarom.

Adequaat investeren in relevante, permanente opleidingen zal fouten helpen voorkomen. Als dit deel van de CRM-formule niet goed begrepen wordt, betekent dat gegarandeerd dat de  inspanningen rondom de CRM-implementatie niet de gewenste resultaten op zullen leveren.

Beoordeel de prestaties

Hoe weet je of je CRM-implementatie een succes is afgezien van meetbare prestatie-indicatoren die je in de gaten kunt houden? Introduceer maatstaven die het succes van jouw bedrijf en de voortgang continu laten zien. Ontwikkel verschillende maatstaven, afhankelijk van het gegeven of je harde zakelijke prestatiedoelstellingen wilt meten, of op zoek bent naar inzicht in minder meetbare resultaten, zoals het verbeteren van de relatie tussen je bedrijf en je klanten aan de hand van de CRM-oplossing.

Enkele typische kwantificeerbare maatstaven voor bedrijfsprestaties zijn:

 • Groter percentage binnengehaalde deals;
 • Verminderde lengte verkoopcyclus;
 • Toegenomen omvang van een deal;
 • Lagere marketingkosten;
 • Minder klachten van klanten;
 • Aantal ondersteunende gesprekken / bezoeken per dag;
 • Lagere transactietijden;
 • Toename van het aantal verwerkte transacties per dag;
 • Toename per week van gebruik van het CRM-systeem door werknemers;

Andere minder goed kwantificeerbare maatregelen kunnen zijn:

 • Toegenomen werknemerstevredenheid;
 • Grotere klanttevredenheid;
 • Zachte maatstaven kunnen het beste worden verkregen door vóór en na ervaringen metingen te doen met behulp van gerichte enquêtes met klanten, medewerkers en andere gebruikers van het CRM-systeem.

Ontwikkel een lijst met maatstaven door te kijken naar de oorspronkelijke doelstellingen van het project en de beste manier om de geboekte vooruitgang te tonen.

Gebruik deze maatregelen als focus tijdens het hele implementatieproces door periodieke steekproeven te nemen en ze voorafgaand aan jouw CRM-implementatie met de benchmark te vergelijken.

Dit zal je voorzien van solide statistieken om het rendement op jouw CRM-investering te meten en in voortgangsrapporten weer te geven, zodat je kunt zien hoe ver je bent met het behalen van jouw prestatiedoelstellingen.

Hoe manage je veranderingen?
 • Zorg dat alle leden van het CRM-team het belang van veranderingsmanagement begrijpen en zich er in elke fase van het projectplan toe committeren.
 • Lokaliseer belangrijke personen binnen de organisatie, die in staat zijn om te helpen bij het veranderingsmanagement.
 • Zoek uit wat voor verwachtingen gebruikers hebben van een CRM-oplossing. Bijvoorbeeld; zijn ze op zoek naar een geautomatiseerd CRM-systeem, of maken ze zich er zorgen om?

 

Meer informatie over het implementeren van CRM

In de loop van de jaren hebben wij een aardig portfolio opgebouwd met handige en relevante artikelen die je helpen bij een succesvolle CRM-implementatie:

Daarnaast hebben wij de volgende video gemaakt, waarin wij je vertellen hoe je binnen zes stappen succesvol een CRM-systeem implementeert: 

 

In de CRM checklist vind je alle benodigde informatie die jouw helpen met het opzetten en implementeren van een CRM-systeem. Je genereert op deze manier een lijst met een overzicht van alle eisen, wensen en behoeften! 

New Call-to-Action

Ontvang updates per email