fbpx

CRM Blauwdruk

Het onmisbare fundament van jouw CRM succes

CRM Blauwdruk als basis voor jouw CRM-succes

Je bent op zoek naar een geschikte CRM-oplossing voor jouw organisatie en hebt waarschijnlijk al gemerkt dat er vele verschillende pakketten beschikbaar zijn. Het is lastig te bepalen welk CRM-systeem jouw huidige processen het beste kan ondersteunen of zo nodig verbeteren. Omdat een CRM-investering voor de lange termijn is, is het ook belangrijk om verder te kijken dan alleen de huidige knelpunten die een CRM-systeem kan wegnemen.

Systony helpt je graag door het maken van een CRM Blauwdruk, toegespitst op jouw organisatie. Hierin worden je CRM-doelstellingen en succesfactoren beschreven, wensen en eisen geïnventariseerd, KPI’s bepaald, huidige en toekomstige processen geanalyseerd, werkstromen gevisualiseerd, en adviseren we over een plan van aanpak m.b.t. de toekomstige implementatie. De CRM Blauwdruk kun je dus zien als het onmisbare fundament van jouw CRM-succes.

Vraag een voorbeeld aan van een CRM Blauwdruk

Vraag aan

Het voorbeeld is een inhoudsopgave van een recentelijk door ons geschreven CRM Blauwdruk.

CRM is een strategie, dus veel meer dan een tool

Het uitvoeren van de CRM Blauwdruk dwingt een organisatie tot het maken van belangrijke keuzes m.b.t. hoe zij in de toekomst klantgericht wil werken. Het doet een organisatie nog meer inzien dat CRM gezien moet worden als een strategie en vooral niet als een toolset. CRM stelt je namelijk in staat om sneller goede strategische beslissingen te kunnen maken over klanten, medewerkers, product- en marktcombinaties etc.

De voordelen van de CRM Blauwdruk

De CRM Blauwdruk biedt meerdere voordelen. Zo legt het een basis voor o.a. de pakketkeuze, de inrichting, succesfactoren en  gebruikersadoptie. Daarnaast verplicht het je niet tot een implementatie. Je beperkt daarmee wel o.a. het financiële risico want je hoeft nog niet in een pakket te investeren, heb je nog geen implementatiekosten zoals trainingen, dataconversies, systeemintegraties etc. en het geeft tegelijkertijd een zeer goede basis en vertrouwen voor een optionele implementatiestart. Ongeacht voor welke leverancier of CRM-pakket je kiest.

Hoeveel tijd kost het maken van de CRM Blauwdruk?

Een gemiddeld blauwdruk traject onder leiding van één van onze ervaren projectleiders kent een doorlooptijd van 6 weken. Iedere projectbetrokkene uit jouw organisatie vragen wij om 10 uur aan tijd vrij te maken voor 4 projectbesprekingen. De interne projectleider uit jouw organisatie zal daarbij nog zo’n 4 uur extra besteden aan coördinerende taken.

Vervolgstap – Proof of Concept implementatie

Een Proof of Concept (POC) is een uitgebreide demonstratie van de ideale CRM-oplossing voor jouw organisatie. Het is een vertaling van de CRM Blauwdruk naar een op hoofdlijn ingerichte CRM-oplossing. Deze CRM-configuratie voeren wij uit binnen een gratis trial-account van het systeem dat jouw voorkeur geniet.

Systony is implementatiepartner van 4 best-of-breed CRM-systemen. Indien jouw voorkeur uitgaat naar één van deze vier systemen en we de POC daarop inrichten, dan brengen wij de POC-kosten in mindering op de uiteindelijke implementatie.

De voordelen van een Proof of Concept

Een Proof of Concept biedt meerdere voordelen. Net als de CRM Blauwdruk beperkt het je financiële risico, want ook hier worden softwarelicenties met enkele implementatieonderdelen nog niet afgenomen. Ook geeft het vertrouwen richting de gekozen softwareoplossing zodat bewijs geleverd kan worden dat belangrijke processen intuïtief en efficiënt ondersteund worden door het CRM systeem.